Behandlingstilbud

  • Alle former for fysikalsk behandling
  • Psykomotorisk behandling
  • Rehabilitering / opptrening
  • Ortopedisk medisin (Cyriax)
  • Akupunktur
  • Medisinsk treningsterapi
  • Idrettsfysioterapi